Thông báo triển khai Gói dịch vụ trả phí với Zalo Official Account và các thay đổi liên quan đến Zalo Shop

Email: shop@zalo.me

Địa chỉ: VNG Campus - Đường 13, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp.HCM

© 2021 Zalo Shop. Một sản phẩm của Zalo