Hướng dẫn thêm mã Adtima Tracker vào website chạy ads

1. Đoạn mã Adtima Tracker

				
					<!-- Start Adtima ztracker -->
<script async src="https://adtima-common.zascdn.me/resource/js/ex/ztracker.js"></script>
<!-- End Adtima ztracker -->
				
			

(1) Tracking code cần được gắn lên trang landing page sử dụng để quảng cáo
(2) Trang quảng cáo được gắn Adtima Tracker sẽ được ưu tiên tối ưu trong phân phối quảng cáo tới người dùng.

2. Hướng dẫn thêm Adtima Tracker vào trang quảng cáo

  1. Copy đoạn mã trên và paste vào trong cặp thẻ <head> </head> của trang quảng cáo
  2. Nếu khách hàng sử dụng trang quảng cáo từ LadiPage có thể tham khảo hướng dẫn:
    – Truy cập vào trang cần chỉnh sửa trên LadiPage.
    – Chọn mục Thiết lập -> Mã Javascript/CSS
    – Dán đoạn mã vào ô đầu tiên (ô Trước thẻ </head>)
    – Đóng và xuất bản trang Landing Page của bạn.
Previous
Next

3. Làm thế nào để tối ưu theo dõi trên GA khi chạy landing page có gắn Adtima Tracker

Adtima Tracking sử dụng 1 tham số (adtid) trên URL để tạo bộ lọc quảng cáo. Để tối ưu khi theo dõi trên Google Analytics, khách hàng có thể làm theo hướng dẫn sau:

Cách 1: Cài đặt chế độ xem

Quản trị > Cài đặt chế độ xem > Loại trừ thông số truy vấn URL

Cách 2: Tạo bộ lọc

Quản trị > Bộ lọc > Thêm bộ lọc mới

 

© 2022 Adtima. All rights reserved